politici nám říkají:  

Důchodová reforma je nutná!  Ale PROČ?

Podívejme se, jak vypadá demografická situace např. v sousedním Německu:

Kdo se v období 1991 až 1993 dožil 60 let, má průměrnou šanci být na tomto světě dalších 17,8 (muži) nebo 22,1 (ženy) let.
Za pouhých 6 roků se tato hranice pro období 1997-1999 posunula na 19 (muži) a 23,3 (ženy) let.


Demografické prognózy pro rok 2050 hovoří o tom, že jedna třetina Němců bude starší 60 let! A počet osmdesátníků vzroste z dnešních 4% na 11%…
Demografický vývoj u nás je velmi podobný situaci v Německu. Rapidně přibývá starších obyvatel, rozvoj medicíny a pečovatelství jejich stáří prodlužuje.

Výdaje na důchody rostou raketovým tempem. Problémy v penzijním systému nevyřeší boj s korupcí ani zvyšování odvodů.
Jediné, co bude skutečně fungovat, je průběžné odkládání naší spotřeby.


Peníze, které dnes neutratíme, budeme potřebovat, až se dožijeme důchodového věku a nebudeme již schopni pracovat.
Jako důchodci budeme bez vlastních úspor chudí, velmi chudí. A zcela jistě se to stane, až přijde ten den…


demografický vývoj ekonomické aktivity

součást řešení:  

Penzijní reforma 2012  & tři pilíře důchodové reformy 2013

Dosavadní systém důchodového zabezpečení představuje povinnost odvádět 28% hrubé mzdy na důchodové pojištění a možnost dobrovolně si platit penzijní připojištění a dostávat za to státní příspěvek. Z demografického vývoje a daňové politiky státu je jasné, že tento systém je dlouhodobě neudržitelný a propadá se do čím dál většího deficitu. Jinými slovy, přibývá lidí pobírajících důchod a ubývá těch, kteří peníze odvádějí. Důchodové nůžky se otevírají…


Důchodová reforma, která se v lednu 2013 v ČR spustí, se snaží tuto situaci řešit a zmírnit dopady na budoucí důchodce, nyní ekonomicky aktivní obyvatele. Základem nového penzijního systému jsou tzv. tři pilíře důchodové reformy.
V následujících odstavcích je stručně popsáno, jak by měly tyto pilíře fungovat od 1.1.2013.

První pilíř důchodové reformy 2013 představuje stávající státní systém důchodového zabezpečení, ze kterého budou vypláceny starobní důchody.
Existují dvě varianty odvodů do prvního pilíře penzijní reformy 2012:

 • 28 % z hrubé mzdy (bez 2. pilíře)
 • 25 % z hrubé mzdy (s 2. pilířem)

Výplaty (odchod do starobního důchodu):

 • postupné vyplácení jako doživotní penze

Nově vzniklý Druhý pilíř důchodové reformy je označován jako tzv. opt-out.
Financování druhého pilíře penzijní reformy je navrženo takto:

 • 3 % z hrubé mzdy (převod z 1. pilíře)
 • 2 % z hrubé mzdy (vlastní příspěvek)

Výplaty (odchod do starobního důchodu):

 • postupné vyplácení jako doživotní penze
 • postupné vyplácení jako penze po dobu 20 let

Současné penzijní připojištění (se státním příspěvkem) bude transformováno do nových tzv. účastnických fondů. Třetí pilíř důchodové reformy je de facto nástupcem penzijního připojištění.
Na financování Třetího pilíře penzijní reformy se bude podílet účastník, zaměstnavatel a stát:

 • příspěvky účastníka
 • příspěvky zaměstnavatele
 • státní příspěvky
 • daňové odpočty

Výplaty (při dosažení 60 let):

 • jednorázové vyplacení
 • postupné vyplácení jako doživotní penze
 • postupné vyplácení jako penze po určenou dobu
 • odbytné